Οι πολιτιστικοί πόροι του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου καθώς και η ευρύτερη περιοχή του διαθέτει ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα το οποίο αποτελεί μέρος του τόπου και της ιστορίας του και αντανακλά τη κουλτούρα και τη φυσιογνωμία της κοινωνίας. Με την ιστορία του τόπου να ξεκινά από την προμινωική εποχή, η περιοχή διαθέτει σημαντικό αριθμό μνημείων  που συμπληρώνονται με σύγχρονες υποδομές πολιτισμού, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πολιτισμού. Η σπουδαιότητα των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τόπου