Ομάδα Υγείας Δήμου Χερσονήσου

 

Η ανάγκη σύστασης μίας δημοτικής εθελοντικής ομάδας υγείας προέκυψε από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοτών κατά το έτος 2003, και μετά την επιτυχημένη ανοικτή εκδήλωση στο Δήμο Χερσονήσου με θέμα «Πρώτες Βοήθειες και Αντιμετώπιση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης» (12/03/2003).

 

Η κινητοποίηση της ανθρώπινης κοινότητας περιέλαβε τις κάτωθι ενέργειες:

 • Αρχική πρόσκληση συνάντησης με τοπικούς συλλόγους και φορείς
 • Ανταλλαγή απόψεων και οριοθέτηση δράσεων
 • Ανοικτή πρόσκληση (διάθεση αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος) και παροχή κινήτρων για εξασφάλιση εθελοντικής συμμετοχής των ευαισθητοποιημένων πολιτών στην ομάδα, αλλά και ειδικών του χώρου (ιατρών, κοινωνικών επιστημόνων, εκπαιδευτικών)
 • Διερεύνηση λόγων συμμετοχής (σχετικό ερωτηματολόγιο) και επιλογή των ενδιαφερομένων για συμμετοχή τους σε παραπέρα δράση της ομάδας.

 

Έκτοτε υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες του δήμου μας για συμμετοχή τους σε μια τέτοια ομάδα. Σήμερα έχουν συμπληρωθεί πενήντα (50) αιτήσεις και ανάλογα ερωτηματολόγια.

 

Αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος ήταν η συγκρότηση Ομάδας Υγείας σε επίπεδο δήμου, η οποία απαρτίζεται από ευαισθητοποιημένους δημότες μας, οι οποίοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση.

 

Η ομάδα βρίσκεται στη πρώτη φάση συγκρότησής της και προέχει η εξασφάλιση σταθερού χώρου συγκέντρωσης των εθελοντών ως σημείο αναφοράς. Επιπλέον, η οικονομική στήριξη του Δήμου για αγορά αναλωσίμων και αναγκαίου εξοπλισμού, όταν θα χρειαστεί για  την διευκόλυνση του έργου της ομάδας, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και άλλων αναπτυξιακών δράσεων. Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος έχει ήδη προμηθευτεί με δύο φορητούς Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

 

Η εθελοντική συμμετοχή στην ομάδα υγείας αποβλέπει τόσο στην κινητοποίηση και εκπαίδευση / κατάρτιση των πολιτών σε θέματα υγείας, αλλά και στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή μεταξύ των κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Προκειμένου, λοιπόν, να τονωθεί το κίνητρο συμμετοχής στην Ομάδα Υγείας κρίναμε ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση εκπαίδευσης των μελών της από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της υγείας.

 

Για τον σκοπό αυτό προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τρεις (3) -μέχρι στιγμής- Σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντών ανανηπτών στην «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση σε ενήλικες» (τα έτη 2003, 2004 και 2005), με συμμετοχή 21 εθελοντών. Τα Σεμινάρια διοργανώθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Κρήτης και την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), που είναι αντιπρόσωπος για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και Τμήμα του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου μας. Το συγκεκριμένο γραφείο ανέλαβε και το συντονισμό για την εφαρμογή του προγράμματος.

 

Χρειάζεται να τονιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι επιστημονικά ο πιο αποδεκτός Οργανισμός παγκόσμια και κατά συνέπεια όποιοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα έχουν μαζί τους μία επιπλέον «ταυτότητα» αποδεκτή από όλον τον κόσμο. Έτσι, με την παρακολούθηση και πρακτική άσκηση στα σεμινάρια, οι 21 εκπαιδευόμενοι πολίτες μας έχουν επίσημα και την ευρωπαϊκή πιστοποίηση που τους δίνει τη δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου απαιτείται η βασική υποστήριξη ζωής ενηλίκων με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Κατά την θερινή περίοδο ιδίως αυξάνεται αυτή η ανάγκη, λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του Δήμου μας, όπου τα τροχαία ατυχήματα εμφανίζουν αύξηση στη συχνότητά τους.

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν το ακόλουθο:

 • Διαδραστική Εισαγωγή στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και προβολή video
 • Πρακτική Άσκηση σε πενταμελείς Ομάδες (Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση)
 • Επίδειξη της Θέσης Ανάνηψης
 • Πρακτική Άσκηση σε πενταμελείς Ομάδες (Θέση Ανάνηψης)
 • Αξιολόγηση Δεξιοτήτων στην Βασική Καρδιοναναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Εισαγωγή για τη Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)
 • Εξοικείωση κατά ομάδες με τη Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)
 • Ασκήσεις σε σενάρια καρδιακής ανακοπής με ΑΕΑ σε πενταμελείς ομάδες - Αξιολόγηση
 • Λήξη σεμιναρίου - Συμπεράσματα
 • Συγκέντρωση Εκπαιδευτών
 • Ενημέρωση Εκπαιδευομένων κατά ομάδες

 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε νέα εκπαίδευση της ομάδας πάνω στα νέα δεδομένα και πρακτικές στην παροχή πρώτων βοηθειών και την υποστήριξη ζωής, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανανέωσης της γνώσης και ανάλογης πρακτικής άσκησης.

 

Η Ομάδα Υγείας του Δήμου Χερσονήσου έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους εξής στόχους:

 • Γνωριμία μελών
 • Έκφραση εντυπώσεων και απόψεων για την εκπαίδευση
 • Έκφραση αναγκών των μελών και της ομάδας συνολικά
 • Συζήτηση προβληματισμών των μελών για την οργάνωση και λειτουργία της ομάδας
 • Ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων των μελών για τη συγκρότηση της ομάδας υγείας και για τον σκοπό λειτουργίας της.

 

Βασικές ανάγκες της ομάδας προέκυψαν να είναι οι κάτωθι:

 • Προμήθεια ομάδας με τον κατάλληλο εξοπλισμό (λ.χ. μασκάκια μιας χρήσης, φιάλες οξυγόνου, οργανωμένο φαρμακείο)
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξειδικευμένη επιμόρφωση των μελών, η οποία  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων στη παροχή πρώτων βοηθειών και από άλλους φορείς (όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι Εθελοντές Σαμαρείτες)
 • Κατάλληλοι χώροι προσβασιμότητας για δυνατότητα ενεργοποίησης των μελών
 • Συντονισμός και κατανομή θέσεων προς ενεργοποίηση με παράλληλη συνεργασία με το ΕΚΑΒ Κρήτης.
 • Δικτύωση της Ομάδας Υγείας του Δήμου Χερσονήσου με άλλους φορείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

 

Χρειάζεται να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη κοινωνική δράση με την κινητοποίηση και συμμετοχή πολιτών σε Ομάδα Υγείας δήμου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον δικό μας Δήμο, γεγονός που το ίδιο το ΕΚΑΒ Κρήτης αναγνωρίζει σε δημοσίευμά του στον τοπικό τύπο ως «παράδειγμα προς μίμηση» (Εφημ. ΠΑΤΡΙΣ, 2-11-2003). Επίσης, η εν λόγω δράση κοινωνικού χαρακτήρα θεωρήθηκε «καινοτόμα» από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και θα περιληφθεί ως Καλή Πρακτική Δήμων της χώρας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την εκπόνηση Οδηγού Κοινωνικών Δράσεων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χερσονήσου

Υπεύθυνη: Ελίζα Ιατράκη
Τηλέφωνο: 28970-30034