Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Χερσονήσου

logo

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που διαμένουν στον Δήμο Χερσονήσου, μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.) και των οποίων τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα του ηλικιωμένου ατόμου.

Το πρόγραμμα στοχεύει  κυρίως:

 • στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης
 • στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας
 • στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος
 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και των άλλων μελών της οικογένειας που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • στην κοινωνικοποίηση
 • στην κοινωνική επανένταξη

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χερσονήσου είναι οι εξής:

 • Σίτιση
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Φροντίδα για την κάλυψη πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Ατομική Υγιεινή
 • Κοινωνική Εργασία με άτομα, ομάδα, οικογένεια, κοινότητα
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης (ομάδα πλεκτικής, χειροτεχνίας, μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής)
 • Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

 

Το Κ.Η.Φ.Η. στεγάζεται στο Λιμένα Χερσονήσου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προσβάσιμο από όλες τις κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, και μπορεί να φιλοξενήσει έως δεκαπέντε (15) ωφελούμενους, οι οποίοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και μοριοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών που κατατίθενται στη Δομή.

Η Δομή στελεχώνεται από προσωπικό, με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Νοσηλεύτρια (ΤΕ)
 • Κοινωνική Λειτουργό (ΤΕ)
 • Κοινωνικό Φροντιστή (ΔΕ)
 • Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ)

 

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χερσονήσου, υλοποιείται από τον Δήμο Χερσονήσου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 11, 1ος όροφος, Λιμένας Χερσονήσου

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή 

Ώρες λειτουργίας: 7:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 28970-29520

Email: kifi@hersonisos.gr

icon