Φωτογραφικό Υλικό

 Οι παρακάτω εικόνες ειναι απο περιοχές του Δημου , Ανάληψη Χερσονήσου, Ανισσαράς Χερσονήσου, Γούβες, Κερά, Κοκκίνη Χάνι, Κράσι, Μάλια, Χερσόνησος, Φαράγγι Ρόζας, Φαράγγι Παναγίας

Για να μεγενθύνετε τις φωτογραφίες κάντε click επάνω τους

Ανάληψη Χερσονήσου

 (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

          (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

Ανισσαράς Χερσονήσου

Ανισσαράς  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Ανισσαράς  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Ανισσαράς  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

   Ανισσαράς  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Ανισσαράς  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

Γούβες

Γούβες  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Γούβες  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Γούβες  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

Κερά

Κερά  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κερά  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

Κερά  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κερά  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κερά  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

Κοκκίνη Χάνι

Κοκκίνη Χάνι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κοκκίνη Χάνι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κοκκίνη Χάνι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

Κοκκίνη Χάνι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κοκκίνη Χάνι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

Κράσι

Κράσι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κράσι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κράσι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

Κράσι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κράσι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Κράσι  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

Μάλια

Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη) Μάλια  (Φωτογράφος: Αντιγόνη Μεταξάκη)

 

Χερσόνησος

Παραδοσιακό καφενείο στο Πισκοπιανό (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Σφουγκάρια (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δρομάκι στο Λιμάνι Χερσονήσου (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης)

Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Λιμάνι Χερσονήσου (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης)

Σαρακηνό (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Κερά (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης)

Χατζανά (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Φαράγγι Ρόζας (Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης)

Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης)

Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης) Δήμος Χερσονήσου (άποψη, Φωτογράφος: Ρουσσέτος Παναγιωτάκης)

 

Φαράγγι Ρόζας

Φαράγγι Ρόζας (άποψη) Φαράγγι Ρόζας (άποψη) Φαράγγι Ρόζας (άποψη)

Φαράγγι Ρόζας (άποψη) Φαράγγι Ρόζας (άποψη) Φαράγγι Ρόζας (άποψη)

 

Φαράγγι Παναγίας

Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη)

Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη)

Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη)

Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη)

Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη) Φαράγγι Παναγίας (άποψη)