Κοινωνικές υποδομές

 

Η ενότητα που ακολουθεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με θέματα κοινωνικής φροντίδας, όπως τις υπηρεσίες και εκδηλώσεις του Παραρτήματος ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ Δήμου Χερσονήσου προς όφελος αποκλειστικά της τρίτης ηλικίας και της εθελοντικής ομάδας Υγείας του Δήμου μας .
Η κοινωνική μέριμνα επεκτείνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων .