main img main img main img main img main img main img main img main img

Σύγχρονοι τουριστικοί - πολιτιστικοί πόροι

Θαλασσόκοσμος: Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο έρευνας, τεχνολογίας και αναψυχής στη Μεσόγειο και περιλαμβάνει το ενυδρείο έκτασης 5.000 μ2 (Cretaquarium) και τα κτίρια του ΕΛΚΕΘΕ. Ο "θαλασσόκοσμος" καταλαμβάνει συνολικά έκταση 60 στρεμμάτων στο παραλιακό βόρειο-δυτικό τμήμα της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου. Στο Ενυδρείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των ειδών των Ελληνικών θαλασσών και της ανατολικής Μεσογείου καθώς η φιλοσοφία που διέπει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του ενυδρείου είναι η μετάδοση γνώσης και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει. Η λειτουργία του ενυδρείου ξεκίνησε το 2005 με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα.  

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου