Άγιος Γεώργιος

 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού του Αβδού και εντός του σημερινού κοιμητηρίου.

 

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ακολουθεί τον τύπο του ορθογώνιου μονόχωρου καμαροσκεπή ναού στεγασμένου με κυλινδρικό θόλο και εξωτερικά με δίρριχτη καμαροσκεπή στέγη και χρονολογείται στα τέλη 14ου-αρχές 15ου αι. μ.Χ. Οι οξυκόρυφες απολήξεις εδώ είναι πιο έντονες από το ναό του Αγίου Αντωνίου και σημειώνονται κυρίως στο θύρωμα του ναού στη δυτική πλευρά, το οποίο φέρει υπέρθυρο με οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο εντός του οποίου διατηρούνται ίχνη κόκκινου χρώματος από φυτικό μοτίβο.

 

Εξωτερικά του ναού σημειώνονται άλλα δύο ανοίγματα. Ένα πώρινο δίλοβο παράθυρο, που διατρυπάται στην κόγχη του Ιερού και ένα στρογγυλό παράθυρο άνω του θυρώματος, που λειτουργούσε ως φωταγωγός του ναού.

 

Στο εσωτερικό της εκκλησίας οι τοιχογραφίες δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν στο σύνολό τους καθώς παρατηρείται εκτεταμένη ασβεστολιθική οξείδωση. Στο χώρο του Ιερού, στην κόγχη διακρίνεται η παράσταση των «Συλλειτουργούντων Ιεραρχών», σε ψηλότερη ζώνη η «Κοινωνία των Αποστόλων» και στο τεταρτοσφαίριο το «Τρίμορφο» ενώ στον ανατολικό τοίχο η παράσταση του Ευαγγελισμού. Στην καμάρα του ιερού διατάσσονται σκηνές του Ευαγγελικού κύκλου και σε χαμηλότερο επίπεδο σκηνές του Αγιολογικού κύκλου και συγκεκριμένα σκηνές του Μαρτυρίου του Αγίου Γεωργίου.

 

Στους πλάγιους τοίχους του ναού είναι αξιοσημείωτα δύο τυφλά οξυκόρυφα τόξα (στο νότιο και βόρειο τοίχο το καθένα) εντός των οποίων οι τοίχοι κοσμούνται με παραστάσεις όπως αυτή της  Άννας και του Ιωακείμ να κρατούν την Παναγία βρέφος.