Άγιος Κωνσταντίνος

 

Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται εκτός του οικισμού του Αβδού σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου δυτικά του χωριού.

 

Η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου ακολουθει τον αρχιτεκτονικό τύπο του καμαροσκεπή ναού στεγασμένου με κυλινδρική καμάρα εσωτερικά και εξωτερικά με δίρριχτη καμαροσκεπή στέγη, ενώ στα ανατολικά εξέχει η αψίδα του Ιερού. Ο ναός χρονολογείται το 1445 σύμφωνα με επιγραφή, που διατηρείται στο εσωτερικό του ναού.

 

Είναι αξιοσημείωτος ο ανάγλυφος διάκοσμος του υπέρθυρου, το οποίο περιβάλλεται από ανάγλυφο πλαίσιο, που καταλήγει σε σπείρες, ενώ στο κέντρο διαγράφεται ανάγλυφος σταυρός στο εσωτερικό ενός στεφάνου με αποτροπαϊκή ιδιότητα καθώς και η αποσπασματική τοιχογραφία με τη μορφή του αγίου Κωνσταντίνου εντός του ημικυκλικού τυμπάνου.

 

Στον περίβολο της εκκλησίας έναντι της προσόψεως του ναού υπάρχει κτιστό κωδωνοστάσιο με επιγραφή, σύμφωνα με την οποία χρονολογείται στα 1955.

 

Στο εσωτερικό του ναού σημειώνεται ένα πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο αποδίδεται στους αδερφούς Φωκάδες σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τοίχο του ναού στο ύψος του υπερθύρου βόρεια της εισόδου.

 

Στο χώρο του Ιερού, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας διακρίνεται η παράσταση του Χριστού Παντοκράτορακ και σε χαμηλότερο επίπεδο οι Συλλειτουργούντες Ιεράρχες «Χρυσόστομος» και «Βασίλειος» ενώ στον ανατολικό τοίχο εκατέρωθεν της αψίδας παριστάνονται οι διάκονοι «Στέφανος» και «Φανούριος». Σε ψηλότερο επίπεδο στο θριαμβικό τόξο κυριαρχεί η παράσταση της «Φιλοξενίας του Αβραάμ» πλαισιωμένη από τις μορφές της Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ με την παράσταση του «Ευαγγελισμού».

 

Στην καμάρα του Ιερού εικονίζεται η παράσταση της «Πεντηκοστής» στα νότια, της «Αναλήψεως» στα βόρεια και σε χαμηλότερο επίπεδο η σκηνή των «Εισοδίων της Θεοτόκου».

 

Στον κυρίως ναό η καμάρα είναι τοιχογραφημένη με ευαγγελικές σκηνές όπως στη νότια πλευρά η παράσταση της «Υπαπαντής» και της «Εις Άδου Καθόδου», στη βόρεια πλευρά η «Σταύρωση» και η «Μεταμόρφωση» ενώ στα ανατολικά του ενισχυτικού τόξου σημειώνεται η σκηνή της «Ιάσεως του τυφλού». Σε πιο χαμηλό επίπεδο διακρίνονται σκηνές από το Συναξάριο του αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. Κάτω από την επιγραφή της εισόδου εκτείνεται παράσταση της «Κολάσεως» και νότια της θύρας ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.

 

Στο νότιο τοίχο παριστάνονται οι μορφές του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης καθώς και του Αγίου Αντωνίου ενώ στο βόρειο απεικονίζονται οι παραστάσεις οκτώ ολόσωμων αγίων.