Η Λαγκάδα κατά την Βυζαντινή περίοδος, ενετοκρατία και οθωμανική κυριαρχία

 

Η βυζαντινή περίοδος στην Κρήτη διακρίνεται σε δύο φάσεις, την πριν και τη μετά την αραβική κατάκτηση που διαρκεί από το 828 ως το 961, ενώ από το 1204 ως το 1699 το νησί βρίσκεται υπο την κυριαρχία των Ενετών. Αντίθετα για την τέχνη του ελλαδικού γενικά χώρου η βυζαντινή περίοδος διαρκεί ως το 1453.

 

Τα ίχνη μνημείων της βυζαντινής περίοδου και της ενετοκρατίας στην περιοχή που εξετάζουμε είναι λίγα, μερικά όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Φαίνεται πως στην περίοδο αυτή ιδιαίτερη ανάπτυξη οικονομική και πολιτιστική γνώρισαν οι νοτιότεροι οικισμοί, που απλώνονταν στις υπώρειες των βουνών του Λασιθίου και κυρίως η περιοχή των σημερινών Ποταμιών και του Αβδού. Εκεί διαμορφώθηκαν τοπικά φέουδα που ανήκαν, που ανήκαν σε ενετούς ηγεμόνες. Με τη χορηγία τους ανεγέρθηκαν σημαντικοί ναοί με υψηλής ποιότητας τοιχογραφικό διάκοσμο.

 

Τα σημαντικότερα μνημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα παρακάτω:

 

  1. Ποταμιές
  2. Αβδού
  3. Κερά