Ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (16ος αι. μ.Χ.)

 

Ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται εντός του οικισμού του Αβδού στα ανατολικά και χρονολογείται τον 16ο αι μ.Χ. κυρίως λόγω του αρχιτεκτονικού του τύπου καθώς στο εσωτερικό δεν διατηρείται το εικονογραφικό του πρόγραμμα.

 

Η κάτοψη του ναού ακολουθεί το σχήμα του ελεύθερου λατινικού σταυρού ενώ το δυτικό σκέλος του σταυρού είναι λίγο μεγαλύτερο σε μήκος σε σχέση με τα υπόλοιπα, τα κλίτη είναι ισοϋψή και στη διασταύρωση των κεραίων  του σταυρού υψώνεται η τετράγωνη βάση, όπου στηρίζεται το κυκλικό τύμπανο του τρούλλου.

 

Ο ναός δομείται από αργούς λίθους με ασβεστοκονίαμα και παρατηρείται εκτεταμένη χρήση κεράμων για διακοσμητικούς λόγους στην πρόσοψη, το τύμπανο του τρούλου και στο παράθυρο της αψίδας του Ιερού.

 

Χαρακτηριστικό είναι το θύρωμα του ναού στη δυτική πλευρά, το οποίο περιβάλλεται από τριπλό περιθύρωμα με οδοντωτή ταινία γύρω από το ανακουφιστικό τόξο καθώς και η δυτικότροπη οξυκόρυφη μορφή των τοξοτών ανοιγμάτων των παραθύρων του ναού.

 

Το κωδωνοστάσιο του ναού βρίσκεται στη νότια πλευρά  χρονολογείται σύμφωνα με μια επιγραφή το 1912 και παρουσιάζει ανάγλυφες παραστάσεις όπως αυτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθώς και φυτικά ανθέμια.

 

Στο εσωτερικό του ναού δεν διατηρείται το εικονογραφικό πρόγραμμα λόγω του στρώματος των αλάτων, που καλύπτει τις τοιχογραφίες και της εκτεταμένης καύσης. Μόνο στο βόρειο τοίχο του ναού κοντά στη δυτική είσοδο διακρίνονται κάποιες μορφές παράστασης, χωρίς να είναι δυνατή η απόδοση του θέματος.