Άγιος Αντώνιος

 

Η εκκλησία βρίσκεται εντός του οικισμού του Αβδού και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά του χωριού και πρόκειται για μία μονόχωρη καμαροσκέπαστη.

 

Ο ναός έχει ορθογώνιο σχήμα και είναι μονόχωρος καμαροσκεπής με δίρριχτη καμαροσκεπή στέγη. Είναι από τα πιο πρώιμα εκκλησιαστικά μνημεία στο Αβδού, στοιχείο, που προκύπτει κυρίως από το εικονογραφικό πρόγραμμα στο εσωτερικό του ναού.

 

Ο ναός χρονολογείται στις αρχές του 14ου αι. μ.Χ Η δομή του συνίσταται από κοινή τοιχοποιία. Στο εξωτερικό του ναού είναι χαρακτηριστικές οι ελαφρώς οξυκόρυφες απολήξεις τόσο στο ανακουφιστικό τόξο της θύρας όσο και στο λίθινο αγιοθύριδο στην κόγχη του ιερού.

 

Στον εσωτερικό χώρο του ναού είναι αξιοσημείωτο το εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία μονοχρωμία των παραστάσεων και έντονη εκφραστικότητα των μορφών. Είναι χαρακτηριστικές οι παραστάσεις της Παναγίας με αγέλους στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, του Ευαγγελισμού στο θριαμβικό τόξο και πιο πάνω της Φιλοξενίας του Αβραάμ, στη βόρεια πλευρά της καμάρας του ιερού η παράσταση της Ανάληψης, στη νότια πλευρά της Υπαπαντής και σε χαμηλότερο επίπεδο οι Μυροφόρες στον Τάφο.

 

Ο υπόλοιπος ζωγραφικός διάκοσμος συμπληρώνεται με Χριστολογικές σκηνές. Στην άνω ζώνη της νότιας πλευράς παριστάνεται η Γέννηση και η Βάπτιση, πιο κάτω η Κάθοδος στον Άδη και η Μεταμόρφωση. Στην άνω ζώνη της βόρειας πλευράς εικονίζεται ο Μυστικός Δείπνος και ο Νιπτήρας ενώ στην κάτω ζώνη οι σκηνές του Επιτάφιου Θρήνου και της Σταύρωσης.

 

Στο νότιο τοίχο είναι αξιοσημείωτη η παράσταση του Εναγκαλισμού του Πέτρου και Παύλου.