Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (1600 μ.Χ.)

 

Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300μ. στα βορειοδυτικά του οικισμού πάνω σε μικρό ύψωμα και χρονολογείται το 1600μ.Χ. σύμφωνα με μια επιγραφή, που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού.

 

Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ακολουθεί τον τύπο της μονόχωρης καμαροσκέπαστης εκκλησίας στεγασμένη εσωτερικά με κυλινδρική καμάρα και εξωτερικά με  δίρριχτη στέγη και δομείται από κοινή τοιχοποιία με αποσπασματική χρήση μαύρου χρώματος μάρμαρο στα επιμέρους μέρη της.

 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός,  ότι το θύρωμα  βρίσκεται στη νότια πλευρά  του ναού και διαθέτει ένα εντυπωσιακό οξυκόρυφο τόξο με ανάγλυφο φυτικό διάκοσμο και ελικοειδείς απολήξεις. Αξιοσημείωτο είναι και το μαρμάρινο παράθυρο της κόγχης του ιερού με τις ανάγλυφες παραστάσεις στο τύμπανο του τόξου του, την οξυκόρυφη μορφή του και το ανάγλυφο οικόσημο του κτήτορα του ναού, για τον οποίο μας πληροφορεί η επιγραφή στο εσωτερικό του ναού.

 

Στο εσωτερικό ο ναός δεν κοσμείται με τοιχογραφίες. Αξιοσημείωτη είναι η μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή του κτήτορα στο βόρειο τοίχο καθώς και το ξύλινο τέμπλο της περιόδου της Ενετοκρατίας.