Ο Λιμένας Χερσονήσου κατά την Κλασική Εποχή

 

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη ζωή της Χερσονήσου στα κλασικά χρόνια, στηρίζονται κυρίως σε νομισματικά και επιγραφικά στοιχεία. Από αυτά διαπιστώνουμε ότι αποτελούσε ανεξάρτητη πόλη, με δικό της νόμισμα και πολιτειακή δομή, που στηριζόταν σε ένα τετραμελές συμβούλιο «κόσμων», δηλαδή εκπροσώπων των φύλων. Ωστόσο δε φαίνεται να ήταν μεγάλη και ισχυρή, αφού άλλες πόλεις την ίδια εποχή έχουν συμβούλια δεκαμελή και επομένως περισσότερο πληθυσμό.