Περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή των Γωνιών

 

Στην περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Γωνιών υπάρχουν αρκετά τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερη φυσική ομορφιά όπως φαράγγια, ρεματιές, σπήλαια, πηγές με παροχή νερού σχεδόν όλο το χρόνο και τοπία με βλάστηση δενδρώδη και θαμνώδη σε πολλά σημεία αρκετά πυκνή.

 

Οι Γωνιές (μαζί ίσως με την Κερά) χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο ποσοστό δασοκάλυψης στον Δήμο Χερσονήσου.

 

Τα σημαντικότερα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερη φυσική ομορφιά στις Γωνιές είναι τα παρακάτω:

 

  1. Ρεματιά Φαραγγούλι
  2. Φαράγγι της Aμπέλου
  3. Πηγές στη θέση « Αγκαραθιανό»
  4. Φαράγγιτης Ρόζας