Ο Λιμένας Χερσονήσου κατά την Ελληνιστική Εποχή

 

Από την ελληνιστική εποχή έχουν κατά καιρούς έρθει στο φως κινητά ευρήματα και διάσπαρτες συστάδες τάφων. Στην περίοδο αυτή η Χερσόνησος αποτελούσε επίνειο της ισχυρής Λύττου, αφού οι δύο πόλεις συνδέονταν με τον πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη θεσμό της «συμπολιτειάς». Η Λύττος, που στα χρόνια αυτά είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη φαίνεται ότι αποτελούσε το διοικητικό κέντρο και οι δύο πόλεις είχαν κοινά εδάφη και ελάμβαναν από κοινού πολιτικές αποφάσεις, αλλά η Χερσόνησος, το επίνειο, διατήρησε κάποια αυτονομία, έχοντας τους δικούς της άρχοντες και εκδίδοντας το δικό της νόμισμα. Σε αυτό συντέλεσε ασφαλώς το γεγονός ότι διέθετε ένα καλό φυσικό λιμάνι και διατηρούσε τον έλεγχο του εμπορίου της περιοχής κάτι που αντανακλάται στην παράσταση πλώρης καραβιού στον οπισθότυπο των νομισμάτων της.

 

Τα μνημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα παρακάτω:

 

  1. Η Ακρόπολη
  2. Η Νεκρόπολη