Μινωική Περίοδος

 

Οι περισσότερες πληροφορίες για τον προϊστορικό πολιτισμό στην περιοχή Χερσονήσου βασίζονται στα ευρήματα της τρίτης, δεύτερης χιλιετίας π.Χ. αλλά και της υπομινωικής περιόδου που φωτίζουν διάφορες απόψεις της Μινωικής κοινωνίας περιλαμβανομένων των κοινωνικών δομών, των επικοινωνιών, της γραφειοκρατικής οργάνωσης, της θρησκείας και της τεχνολογίας. Στην ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για την ανάπτυξη του δικτύου των οικισμών τόσο στο παραλιακό τμήμα όσο και στο εσωτερικό του Δήμου Χερσονήσου.

 

Τα σημαντικότερα μνημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα παρακάτω: