main img main img main img main img main img main img main img main img

Ενημέρωση για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού με Π.Δ. τμημάτων των οικισμών Μοχού, Σταμνιών & Επισκοπής ως παραδοσιακών

Ένας ολοκληρωμένος τρόπος διατήρησης της ποιότητας του δομημένου τοπίου είναι η κήρυξη των οικισμών με αξιόλογο κτιριακό απόθεμα και ιδιαίτερο πολεοδομικό ιστό ως παραδοσιακών. Η προστασία τέτοιου ... Περισσότερα. 

 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 234 - 28/05/2013 

 

Πληροφοριακά στοιχεία Μόχου      

Πληροφοριακά στοιχεία Επισκοπής - Σταμιών 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου