Ενημέρωση για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού με Π.Δ. τμημάτων των οικισμών Μοχού, Σταμνιών & Επισκοπής ως παραδοσιακών

Ένας ολοκληρωμένος τρόπος διατήρησης της ποιότητας του δομημένου τοπίου είναι η κήρυξη των οικισμών με αξιόλογο κτιριακό απόθεμα και ιδιαίτερο πολεοδομικό ιστό ως παραδοσιακών. Η προστασία τέτοιου ... Περισσότερα. 

 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 234 - 28/05/2013 

 

Πληροφοριακά στοιχεία Μόχου      

Πληροφοριακά στοιχεία Επισκοπής - Σταμιών