Περιπατητικές Διαδρομές

 

Η απόδραση από το περιβάλλον της διακριτικής πολυτέλειας των παράλιων περιοχών προς το τοπίο της ενδότερης χώρας του Δήμου Χερσονήσου αποτελεί μια γοητευτική αντίθεση.
Στη Χερσόνησο ο επισκέπτης διασταυρώνεται σε κάθε βήμα του με τη μυθολογία, τον λαϊκό πολιτισμό, την ιστορία, και την αρχαιολογία μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον.

 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται διαδρομές στη φύση που θα σας οδηγήσουν να ανακαλύψετε τη δική σας Χερσόνησο και θα σας χαρίσουν τη γλυκιά εμπειρία απόλαυσης του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου βρέχεται από τη θάλασσα Β και ΒΑ, ενώ Ν συνορεύει με τα βουνά της Δίκτης και το Οροπέδιο Λασιθίου. Απαρτίζεται βόρεια από τον Λιμένα Χερσονήσου, τους παραδοσιακούς οικισμούς της Χερσονήσου, του Πισκοπιανού, του Κουτουλουφαρίου και τους οικισμούς των Αγριανών, της Ανάληψης και των Χατζανών. Νότια βρίσκονται οι Ποταμιές, το Σφεντύλι, το Αβδού, οι Γωνιές και η Κερά. Ολόκληρη η περιοχή κατοικείται αδιάκοπα από τα προϊστορικά χρόνια παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο από γεωφυσική και οικολογική άποψη όσο και από ιστορική και πολιτισμική.

Ο χώρος που αποτελεί το Δήμο Χερσονήσου έχει μια μεγάλη ποικιλότητα οικοσυστημάτων, λόγω της γεωγραφικής θέσης, της γεωμορφολογίας, της γεωλογίας και των κλιματικών συνθηκών.
Η γειτνίαση με τη θάλασσα, ο διαμελισμός της περιοχής με βουνά, χαράδρες, φαράγγια, λόφους, ποταμούς και υγρότοπους, δημιουργεί ξεχωριστούς βιότοπους με ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες. Έτσι, μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων μπορούν να βρουν το βιότοπο, όπου μπορούν να ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν.

Το σύνολο της ορεινής περιοχής του Δήμου που συνορεύει με το Οροπέδιο Λασιθίου, είναι ενταγμένο στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και ανήκει στα Sitecode: GR4320002.

 

Στην περιοχή του Δήμου υπάρχουν δύο μεγάλα σπήλαια και πολλά μικρά, καθώς και τρία σημαντικά φαράγγια. Επίσης, μπορεί κανείς να βρει πηγές, κάποιες από τις οποίες έχουν παροχή νερού καθ'' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, δύο τοπία που έχουν καταγραφεί από τη Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου και έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, είναι το Πρινόδασος της Αγίας Φωτεινής και το Κουμαρόδασος και η ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου.

Τα δάση της περιοχής σχηματίζονται κυρίως από τον δενδρώδη πρίνο, τον αζίλακα (Quercusilex) και τον ασφένταμο (Acer sempervirens).
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ένα σπάνιο δένδρο ενδημικό της Κρήτης που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή. Είναι το «Ανέγνωρο δεντρό» ή Αμπελιτσιά (Zelkova abelicea) και είναι φυλλοβόλο, με ύψος να φτάνει ως 10μ.

Οι διαδρομές που ακολουθούν χαράζονται μέσα στο επιβλητικό τοπίο, με εικόνες να εναλλάσσονται με τρόπο μοναδικό. Την ηρεμία της λαγκάδας διαδέχεται, η αγριάδα του ορεινού όγκου, με τα φαράγγια και τα σπήλαια αλλά και η δροσιά της υπέροχης θάλασσας.Βιβλιογραφία:
H Χερσόνησος των Αιώνων, Δήμος Χερσονήσου, 2002