Λουτρικά συγκροτήματα

 

Στον πυρήνα της ρωμαϊκής πόλης εκατέρωθεν της σημερινής οδού Δημοκρατίας  έχουν εντοπιστεί από τη σύγχρονη ανασκαφική έρευνα σημαντικά οικοδομήματα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας αξιοπρόσεκτος αριθμός λουτρικών συγκροτημάτων από την έκταση των οποίων φαίνεται ότι επρόκειτο συχνά για δημόσιες θέρμες. (οικ. Ν. Ταμιωλάκη, οικ. Μιχελακάκη (απαλλοτροιωμένο), οικ. Μηνά Παπαδάκη, οικ. Τσαγκαράκη- Παπαγεωργίου (υπο απαλλοτροίωση). Σημαντικό παραθαλάσσιο λουτρικό συγκρότημα εμφανίστηκε τέλος στη σύμφυση της παραλιακής οδού Αγίας Παρασκευής και Φιλωνίδου Ζώτου, κατά την ανασκαφή του δικτύου του βιολογικού καθαρισμού Χερσονήσου.