Το Θέατρο

 

Ο Onorio Belli μας έχει αφήσει ένα σχέδιο του μικρού ρωμαϊκού θεάτρου, όπως διατηρούνταν στις μέρες του, σχεδόν ακέραιο. Το περίστυλό του είχε ένα μοναδικό σχήμα με στρογγυλεμένα άκρα, μήκους 83 και πλάτους 30 μέτρων. Οι κύριες είσοδοι προς το θέατρο ήταν οι κλίμακες, που οδηγούσαν στις παρόδους και από κει στο κοίλο. Αυτό το τελευταίο είχε ένα μόνο διάζωμα, εσωτερικής διαμέτρου 27 και εξωτερικής 46 μέτρων. Εξωτερικά υπήρχε τοξοστοιχία που κάλυπτε και τις παρόδους. Η σκηνή, μήκους 43 μέτρων, είχε απλή πρόσοψη με κόγχες και ημικίονες. Από μία θύρα στο κέντρο της έμπαινε κανείς στον προθάλαμο του μετασκηνίου, του οποίου η στέγη στηριζόταν σε τέσσερις κίονες. Από εδώ κλίμακες οδηγούσαν στα πλευρικά διαμερίσματα του μετασκηνίου και στη συνέχεια συναντούσαν τις κλίμακες εισόδου. Το θέατρο φαίνεται ότι σωζόταν σε καλή κατάσταση ως την κρητική επανάσταση του 1897. Τότε οι χωρικοί πήραν την άδεια να σκάψουν το κοίλο και να χρησιμοποιήσουν τα λίθινα έδρανά του ως οικοδομικό υλικό. Έτσι στα 1918, ο Στέφανος Ξανθουδίδης είδε μόνο τον αντερεισματικό τοίχο του κοίλου και τμήμα του κρηπιδώματος της σκηνής, εκεί όπου διέρχεται ο σύγχρονος δρόμος. Το 1995 πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του χώρου και δοκιμαστικές τομές, που αποκάλυψαν το υπόστρωμα των κερκίδων και το δυτικό εξωτερικό τοίχο της σκηνής. Τα λίθινα έδρανα του κοίλου δε βρέθηκαν στη θέση τους, ενώ εντοπίστηκε τμήμα του πλακόστρωτου δαπέδου της ορχήστρας. Το 2004 απαλλοτριώθηκε ο χώρος του αρχαίου θεάτρου, συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων.