Αντιδήμαρχοι

Με την απόφαση 84/2019 του Δημάρχου Χερσονήσου και την 31/2021 που την τροποποιεί και την συμπληρώνει, Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Χερσονήσου ορίστηκαν :

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας : Ανυφαντάκης  Εμμανουήλ  του  Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης : Αναστασάκης Κωνσταντίνος  του    Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Πρωτογενούς Τομέα : Μπάτσης Δημήτριος  του  Χρήστου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων , Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού : Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος του  Αντωνίου

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άρδευσης : Καλαϊτζάκης  Εμμανουήλ  του  Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού : Μπαγουράκης Γεώργιος του Δημητρίου