main img main img main img main img main img main img main img main img

Αντιδήμαρχοι

Με την απόφαση 84/2019 του Δημάρχου Χερσονήσου, Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Χερσονήσου ορίστηκαν :

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας : Ανυφαντάκης  Εμμανουήλ  του  Ιωάννη

 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης : Αναστασάκης Κωνσταντίνος  του    Γεωργίου

 

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Πρωτογενούς Τομέα : Μπάτσης Δημήτριος  του  Χρήστου

 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων , Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού : Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος του  Αντωνίου

 

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άρδευσης : Καλαϊτζάκης  Εμμανουήλ  του  Κωνσταντίνου

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου