Αντιδήμαρχοι

Με την απόφαση 232/2021 του Δημάρχου Χερσονήσου, Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Χερσονήσου ορίστηκαν :

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας : Ανυφαντάκης  Εμμανουήλ  του  Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης : Αναστασάκης Κωνσταντίνος  του    Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού , Αρδευσης  Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Εμπορικών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα και Δημοτικής Αστυνομίας : Καλαϊτζάκης  Εμμανουήλ  του  Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων , Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού : Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος του  Αντωνίου

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού : Μπαγουράκης Γεώργιος του Δημητρίου