Πρόγραμμα σπουδών ΔΕΑΠ Χερσονήσου Απρίλιος 2018

Σάββατο 21 Απριλίου

Μάλια 11:00-13:00  &  Γούρνες 16:00-18:00

 

Ιωάννης Δαμαρλάκης
´Αρχων Διδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

Θέμα: Μουσική: Ψυχαγωγία - Θεραπεία - Επικοινωνία

 

 

Σάββατο 28 Απριλίου

Μάλια 11:00- 13:00 & Γούρνες 16:00-18:00

 

1. Ζαχαρίας Αμανάκης
Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Ηρακλείου
ΩΡΛ Γιατρός

Θέμα: "Εθελοντισμός"

 

2. Μαρία Καλεμάκη
Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ε.Ε.Σ

Θέμα: Εθελοντισμός και Πρώτες βοήθειες

 

3. Γεώργιος - Ιωάννης Τζίγκας

Θέμα: