main img main img main img main img main img main img main img main img

Διαύγεια Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Οι αποφάσεις  και λοιπές πράξεις του  Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Χερσονήσου παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση :

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimotikolimenikotameiohersonissou

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου