O Δήμος

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε ΟΤΑ

 

 Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορέις της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

 

 


 

Ο διαδικτυακός τόπος του φορέα είναι: www.fodsabp.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του φορέα:

Λιμήν Χερσονήσου

Ελευθερίας 50 

Τηλ: 28970 21921 

Φαχ: 28970 25773 

e-mail: info@fodsabp.gr 

Χώρος Διαχείρισης Απορριμμάτων

Τηλ: 28970 22370

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ