Έναρξη λειτουργίας νέου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Χερσονήσου

 

Ο Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, ενημερώνει τους δημότες Χερσονήσου ότι έχει τεθεί σε λειτουργία, κατόπιν υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, το Πράσινο Σημείο, που βρίσκεται στη θέση «Γούρνες» ή «Γουρνιά», εκτός  σχεδίου πόλεως Λιμένος  Χερσονήσου, εκτός ζώνης οικισμού, Δήμου Χερσονήσου.

 

Τα Πράσινα Σημεία είναι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, όπου οι δημότες αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων   και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής  τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.

 

Τα υλικά που παραλαμβάνονται  στο Πράσινο Σημείο είναι: Μέταλλα, Χαρτί, πλαστικά, γυάλινες συσκευασίες, ξύλινες συσκευασίες, απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά, βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων, ογκώδη απόβλητα   και  μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών.

 

Θα γίνεται δωρεάν παραλαβή των πιο πάνω υλικών τα οποία θα προέρχονται μόνο από νοικοκυριά ή και από τρίτους, οι οποίοι θα λαμβάνουν εκ των προτέρων άδεια κατόπιν έγγραφου αιτήματος στο Φο.Δ.Σ.Α Βόρεια Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ.

 

Σε καμία περίπτωση,  δεν θα γίνεται παραλαβή υλικών – αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.


Το Πράσινο Σημείο είναι προσβάσιμο από δημότες, όπου θα μπορούν να εναποθέσουν μόνο ανακυκλώσιμα υλικά, υπό την επίβλεψη προσωπικού του Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, καθημερινά από 9.00 π.μ.  – 17:00 μ.μ.

 

Επισημαίνεται ότι στο Δήμο Χερσονήσου λειτουργούν ήδη Πράσινα Σημεία σε:

 

  • - Επισκοπή  (Ωράρια εξυπηρέτησης 7.00 π.μ. -  15:00 μ.μ.) και
  • - Μάλια, (Ωράριο εξυπηρέτησης 9.00 π.μ.  – 17:00 μ.μ. )

 

πάντα υπό την επίβλεψη του προσωπικού του Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, όπου μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των δημοτών ενόψει και της τουριστικής σεζόν.

 

 

Πράσινα Σημεία στο Δήμο Χερσονήσου

 

 

Μάλια

 

 

Χερσόνησος

 

 

Επισκοπή