Βοήθεια στο σπίτι

Υπάρχουν δυο μονάδες Βοήθεια στο σπίτι για τέσσερις πρώην Καποδιστριακούς Δήμους με προσωπικό έξι ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων :

1 Κοινωνιολόγος (ΠΕ),

1 Κοινωνική Λειτουργός (ΤΕ) ,

1 Νοσηλεύτρια (ΔΕ) και

3 Οικογενειακούς Βοηθούς (ΥΕ).

 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το προσωπικό των μονάδων είναι οι εξής:

Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, διασύνδεση με υπηρεσίες, δίκτυα και προγράμματα και μέσων και παροχών προς όφελος των εξυπηρετούμενων, νοσηλευτική μέριμνα, αγωγή υγείας και πρόληψη, περιποίηση κατακλίσεων, έλεγχος λήψης φαρμάκων, γράψιμο και αγορά φαρμάκων, συνοδεία στο γιατρό, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών,βοήθεια στη ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες όπως διανομή τροφίμων, φαγητού και ένδυσης.  

 

Οι μονάδες «Βοήθεια στο σπίτι» έχουν στενή συνεργασία και υποστήριξη με τα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου καθώς και με τα  Νοσοκομεία του νομού και έχουν καθοριστικό και αναγκαίο  ρόλο στην κοινωνική πολιτική του Δήμου.  

 

Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων είναι  τριακοσίων πενήντα ατόμων και λόγω αυξημένων αναγκών ο αριθμός αυξάνεται καθημερινά. Πέρα των εγγεγραμμένων ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ εξυπηρετούμε και περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που χρήζουν περιστασιακής και έκτακτης βοήθειας που στατιστικά αναλογούν σε πενήντα περίπου οικογένειες τον χρόνο.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης και  η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων.