main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

Πληροφορίες στη σχετική σελίδα του ΟΑΕΔ.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου