eEurope & Broadband

 

eEurope 2005Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στη Λισσαβόνα, στις 23/24 Μαρτίου 2000, όρισε για την Ευρώπη το φιλόδοξο στόχο να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο. Αναγνώρισε την επείγουσα ανάγκη να εκμεταλλευτεί η Ευρώπη ταχέως τις ευκαιρίες της νέας οικονομίας, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου (Internet). Για την επίτευξη των παραπάνω, οι Αρχηγοί Κράτους και Κυβερνήσεως κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν "...ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) ...".

 

Η πρωτοβουλία eEurope δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 1999 με στόχο την απευθείας ηλεκτρονική (επιγραμμική) σύνδεση της Ευρώπης. Συμπληρωματικά προς την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης ανακοίνωση σχετικά με "στρατηγικές για θέσεις εργασίας στην κοινωνία της πληροφορίας", τον Ιανουάριο του 2000.

 

Οι Γενικές Κατευθύνσεις Οικονομικής Πολιτικής αποτελούν το πλαίσιο για την οικονομική πολιτική, όπου τονίζεται η ανάγκη για εύρυθμα λειτουργούσες κεφαλαιαγορές και μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία.

 

΄Επειτα από θετική υποδοχή της πρωτοβουλίας eEurope από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σημαίνοντες συντελεστές, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000. Στη σύνοδο αυτή, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων ανέλαβαν δέσμευση ως προς σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και ημερομηνιών στόχων, για την προώθηση της eEurope. Με την ενθάρρυνση αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή ενέκρινε στις 24 Μαΐου 2000 ένα "Προσχέδιο Δράσης", το οποίο και συζήτησε με τα κράτη μέλη με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα (19-20 Ιουνίου 2000).

 

 • Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές Διαδίκτυο
  • Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Ταχύτερο Διαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές
  • Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες
 • Επένδυση σε άτομα και δεξιότητες
  • Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή
  • Η εργασία στην οικονομία της γνώσης
  • Συμμετοχή για όλους στην οικονομία της γνώσης
 • Τόνωση της χρήσης του Διαδικτύου
  • Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Επιγραμμικό κράτος: ηλεκτρονική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Επιγραμμική υγεία
  • Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόμενο για παγκόσμια δίκτυα
  • Ευφυή συστήματα μεταφορών

i2010

΄Οσο οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίστανται περισσότερο ώριμες και αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα, η "Κοινωνία της Πληροφορίας" ξεφεύγει από το στάδιο της "πιλοτικής φάσης" και εισέρχεται σε "ευρεία ανάπτυξη". Το επερχόμενο τέλος του Action Plan "