ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Α.Π.Η. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου , στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής ίδρυσε το Κ.Α.Π.Η. με στόχο να παραμείνει το ηλικιωμένο άτομο ενεργό , αυτόνομο και ισότιμο μέλος στην κοινωνία. Το Κ.Α.Π.Η. , ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2001 στο Λίμ. Χερσονήσου , ενώ ένα χρόνο αργότερα λειτούργησε και το Τοπικό Παράρτημα στον οικισμό Χερσονήσου.

 

 

 

Κ.Α.Π.Η. Λιμ. Χερσονήσου

Διεύθυνση  : Φιλικής Εταιρίας 11

                   Τηλ/Φαξ 28970 22 0 14

                   Ε-MAIL : hersonisoskapi@yahoo.gr

                   Ώρες λειτουργίας 7:00 π.μ. έως 15:00 π.μ.

                   ( εκτός Σαββατοκύριακο )

 

Τοπικό Παράρτημα Χερσονήσου                                    

Τηλ. επικοινωνίας  Τοπικού Παραρτήματος Χερσονήσου 28970 22 191

Ώρες λειτουργίας 7:00 π.μ. έως 15:00 π.μ.

( εκτός Σαββατοκύριακο )

 

 

Κ.Α.Π.Η. Μαλίων

Τηλ. επικοινωνίας 28970 22 191

Ώρες λειτουργίας 7:00 π.μ. έως 15:00 π.μ.

( εκτός Σαββατοκύριακο )

Το έτος 1997 συστήθηκε το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων – Κ.Α.Π.Η. -  Μαλίων.

 

 

 

ΘΕΣΜΟΣ  ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων αποτελούν μοναδικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και έχουν στόχο την παροχή υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας .  

Στόχος του θεσμού  είναι η παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα , στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας  και  του φιλικού περίγυρου  και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περίθαλψης.

Σήμερα τα ΚΑΠΗ έχουν εισέλθει δυναμικά στην ζωή των τοπικών κοινωνιών έχοντας καθιερώσει την παρουσία τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή όχι μόνο της λεγομένης Τρίτης ηλικίας αλλά του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ  Κ.Α.Π.Η.

-   Η πρόληψη ιατρικών , βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

-   Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.

-   Πρωτογενή πρόληψη ( συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων )

-   Διερεύνηση προβλημάτων της τρίτης ηλικίας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Π.Η.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κ.Α.Π.Η.,  είναι οι εξής:

- Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον τους.

- Φυσικοθεραπεία

- Ομάδες αυτενέργειας

- Οργανωμένη ψυχαγωγία

- Εκδρομές ημερήσιες και πολυήμερες

- Κατασκηνώσεις – προγράμματα λουτροθεραπείας

- Επισκέψεις κοινωνικού ενδιαφέροντος με στόχο την ευαισθητοποίηση στα κοινωνικά προβλήματα

- Επιμορφωτικές ομιλίες – διαλέξεις με ιατρικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

- Εντευκτήριο

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.Α.Π.Η.

Το προσωπικό που απασχολείται στο  Κ.Α.Π.Η. Χερσονήσου είναι:

- Κοινωνική Λειτουργός
- Φυσιοθεραπεύτρια
- 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό για την λειτουργία των κυλικείων
- Ένας Μουσικός για την Ομάδα Χορωδίας  ( εξωτερικός συνεργάτης )
- Μια Ζωγράφος για την Ομάδα ζωγραφικής  ( εξωτερικός συνεργάτης )
- για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες ( εθελοντική συνεργασία )

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Κ.Α.Π.Η. , είναι η δραστηριοποίηση και η ενεργοποίηση των ίδιων των μελών μέσα από τις ομάδες αυτενέργειας .

Οι ομάδες αυτενέργειας στοχεύουν:

 • - στην ενίσχυση της αυτονομίας
 • - στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • - στην ενίσχυση των δυνατοτήτων
 • - στην ενίσχυση νέων προσωπικών σχέσεων

Αυτές είναι :

 1. Ομάδα Χορωδίας                              
 2. Ομάδα Ζαχαροπλαστικής – Μαγειρικής
 3. Ομάδα Αντιπροσώπων
 4. Ομάδα Ζωγραφικής
 5. Ομάδα Καλλιτεχνική
 6. Πρόγραμμα άθλησης για όλους ( ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – Κ.Ε.Δ.Χ - )
 7. Ομάδα Εθελοντισμού
 8. Επιτροπή εκδρομής
 9. Επιτροπή Αλληλεγγύης

 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ - Προγράμματα Αγωγής Υγείας  στο Κ.Α.Π.Η.

 

 1. Ομιλίες για θέματα υγείας που αφορούν την Τρίτη ηλικία από ειδικούς επιστήμονες.
 2. Διενέργεια δωρεάν εξετάσεων σε συνεργασία με το Περιφερειακό  Ιατρείο .
 3. Προγράμματα  ΄΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΄΄ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευση Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης .   
 4. Προγράμματα   ΄΄ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΄΄ σε συνεργασία με  το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.
 5. Προγράμματα που υλοποιούνται από το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής  του  Δήμο Χερσονήσου.
 6. Προγράμματα ΄΄ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ  ΄΄  βιωματικές ομιλίες σε συνεργασία με την ΝΕΛΕ Ηρακλείου.
 7. Συνεργασία από το έτος 2001 έως και σήμερα με το Περιφερειακό Ιατρείο Λιμ. Χερσονήσου στην υλοποιήσει ιατρικών ομιλιών που αφορούν την Τρίτη ηλικία.  

 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΗ !

Μέλη του Κ.Α.Π.Η. εγγράφονται δημότες ή άτομα που κατοικούν στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Χερσονήσου , άνω των 60 ετών , άντρες και γυναίκες χωρίς καμία οικονομική διάκριση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αστυνομική ταυτότητα
 2. Βιβλιάριο ασθενείας
 3. Αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΚΟ)
 4. Δύο  πρόσφατες φωτογραφίες

Κατά την εγγραφή γίνεται η λήψη του κοινωνικού ιστορικού και παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους .

Τα νέα μέλη πληρώνουν 10 € για την εγγραφή τους και 5 € για την ετήσια συνδρομή .