ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

ΔΡΑΣΗ:

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

 

Στα πλαίσια σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης απο τον Δήμο Χερσονήσου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του Τοπικού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χερσονήσου,

 

καταγράφουμε την άποψη σας

για τις τοπικές ανάγκες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, την τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την οικονομική ανάπτυη

και

καλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο ενήλικα κάτοικο του Δήμου Χερσονήσου,

εκπρόσωπους συλλογικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου Χερσονήσου

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 

έως 11/11/2013

να συμμετέχετε με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου στη διαδικασία που ως άνω περιγράφεται ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, στο link:

http://anixneusi-kdvm.inedivim.gr/default.aspx?page=home

 

Τα ερωτηματολόγια ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών, που φέρουν άνω δεξιά την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Α», συμπληρώνονται εθελοντικά από ενήλικες κατοίκους του Δήμου που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για προσωπικούς, κοινωνικούς ή / και επαγγελματικούς λόγους.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εύκολα και αποστέλλεται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τους τρόπους που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του. Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • Αν δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα εθνικής και δεν προτείνετε κάποιο τοπικής εμβέλειας, μην συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο,
 • Αν δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα αλλά διαθέτετε διαμορφωμένη άποψη για τις τοπικές ανάγκες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, ως ενεργός πολίτης ή ως εκπρόσωπος φορέα που εμπλέκεται με την τοπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος, τότε συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο τύπου Β,
 • Μην συμπληρώσετε περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια,
 • Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΚΔΒΜ για σας και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Η εγγραφή, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΚΔΒΜ παρέχονται δωρεάν,
 • Το Πρόγραμμα ΚΔΒΜ συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών που φέρει άνω δεξιά την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Β», συμπληρώνεται εθελοντικά από:

 • εκπροσώπους συλλογικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης / κατάρτισης, της αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών,
 • επαγγελματίες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τυπικής ή/και μη τυπικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη για τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει το επιχειρηματικό περιβάλλον και η αναπτυξιακή προοπτική της γεωγραφικής περιοχής διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εύκολα και αποστέλλεται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τους τρόπους που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του. Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • Αν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, συμπληρώστε μόνο το Ερωτηματολόγιο τύπου Α,
 • Μην συμπληρώσετε περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια,
 • Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευσή σας.

 

Χρήσιμα Στοιχεία Τοπικών Υπευθύνων

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χερσονήσου: 2810762540, kdvn@hersonisos.gr   

Δήμος Χερσονήσου / Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νεολαίας : Υπεύθυνη κα Ελένη Μαραγκάκη     e.maragkaki@hersonisos.gr