Νέο τμήμα πληροφορικής με τίτλο «Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις»

Θα ξεκινήσει άμεσα τμήμα πληροφορικής με τίτλο«Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις», διάρκειας 50 ωρών. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, ώρα 17:00-20:00 και θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17:00-20:00 στο Γυμνάσιο Γουρνών.