Νέα τμήματα για τη δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο (Φεβρουάριος - Ιούνιος) του ΚΔΒΜ