Παραλαβή βεβαιώσεων από το ΚΔΒΜ Χερσονήσου

Το ΚΔΒΜ του Δήμου Χερσονήσου ενημερώνει τους συμμετέχοντες των προγραμμάτων του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις ενότητες που παρακολούθησαν, να προσέλθουν στο γραφείο του ΚΔΒΜ του Δήμου Χερσονήσου (Γούρνες, πρώην αμερικανική βάση, πλησίον γυμνασίου Γουρνών) ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:00-13:00 προκειμένου να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους.

 

Περίοδος παραλαβής βεβαιώσεων ορίζεται από Tετάρτη 24/09/2014 έως Δευτέρα 20/10/2014.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .                                                                                                                                

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις:

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης : Περυσινάκη Βούλα

Υπεύθυνη Οργάνωσης : Πλατάκη Ειρήνη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-762540

Ώρες και ημέρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-13:00