Νέα διδακτική ενότητα: «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή»

 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διδακτική ενότητα πρόκειται να υλοποιηθεί σε λίγες μέρες από το κέντρο μας. Θέμα της "Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή". Το πρόγραμμα είναι διαρκειας 25 ωρών. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι επιμορφούμενοι θα γνωρίσουν αλλά και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες υπηρεσίες και τα περιβάλλοντα του διαδικτύου, όπως και τις δυνατότητες που αυτά διανοίγουν αλλά και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στην προσωπική ζωή και καθημερινότητα καθώς και στον χώρο εργασίας και τις κοινωνικές πρακτικές. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες δημότες μας και οι παρακολουθήσεις είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας )
Το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης του Δήμου Χερσονήσου.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στο δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το αγροτικό ιατρείο. Μέρες και ώρες γραφείου: Δευτέρα,Πέμπτη, Σάββατο 10:00-13:00. Αιτήσεις μας θα βρείτε επίσης σε όλα τα κεπ του δήμου Χερσονήσου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 2810762540