Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών - λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού έλεγχου έτους 2019, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου