main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοτικό Συμβούλιο


Μπάτσης Δημήτριος του Χρήστου
Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
Μπαγουράκης Γεώργιος του Δημητρίου
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Αναστασάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Μηλάκης Ιωάννης του Νικολάου
Φαζάκης Νικόλαος του Δημητρίου
Ανυφαντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
Ματθαιάκης Εμμανουήλ του Παύλου
Μαστοράκης Ιωάννης του Θωμά
Κατσαμποξάκης Σπυρίδων του Βλάση
Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Φραγκιαδάκης Βαρδής του Φανουρίου
Μουντράκης Ευθύμιος του Εμμανουήλ
Πλευράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Μακράκης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
Ρουσάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου
Τσαντηράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Πλευράκη Δέσποινα του Εμμανουήλ
Σμυρνάκης Νικόλαος του Γεωργίου
Διαμαντάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
Βογιατζάκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ
Βασιλείου Αντώνιος του Μιχαήλ
Ζερβάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ
Ζερβάκη Ευρυδίκη του Παναγιώτη
Παρθενιώτης Γεώργιος του Νικολάου

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου