Δημοτικό Συμβούλιο

 

Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μακράκης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
Κατσαμποξάκης Σπυρίδων του Βλάσιου 
Μαστοράκης Γεώργιος του Χαραλάμπους
Θραψανιώτη Αικατερίνη του Νικολάου
Μπάτσης Δημήτριος του Χρήστου
Κοκοδρούλης Ευάγγελος του Χαραλάμπου - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Μαραγκάκης Σπυρίδων του Δημητρίου 
Ροδιτάκης Τηλέμαχος του Δαυίδ 
Πλευράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Πλευράκη Δέσποινα του Εμμανουήλ 
Ψυλλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 
Σταυρουλάκης Νικόλαος του Γεωργίου 
Χατζάκης Ευάγγελος του Γεωργίου
Βασιλάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ 
Μαυροφοράκης Ιωάννης του Δημητρίου 
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 
Ανυφαντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη 
Σέγκος Ιωάννης του Δημητρίου 
Φαζάκης Νικόλαος του Δημητρίου 
Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου 
Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
Ρουσάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου
Περβολαράκης Κωνσταντίνος του Αδάμ
Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Αναγνωστάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 
 • Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 • Μακράκης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
 • Κατσαμποξάκης Σπυρίδων του Βλάσιου 
 • Μαστοράκης Γεώργιος του Χαραλάμπους
 • Θραψανιώτη Αικατερίνη του Νικολάου
 • Μπάτσης Δημήτριος του Χρήστου
 • Κοκοδρούλης Ευάγγελος του Χαραλάμπου - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 • Μαραγκάκης Σπυρίδων του Δημητρίου 
 • Ροδιτάκης Τηλέμαχος του Δαυίδ 
 • Πλευράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 • Πλευράκη Δέσποινα του Εμμανουήλ 
 • Ψυλλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 
 • Σταυρουλάκης Νικόλαος του Γεωργίου 
 • Χατζάκης Ευάγγελος του Γεωργίου
 • Βασιλάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ 
 • Μαυροφοράκης Ιωάννης του Δημητρίου 
 • Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 
 • Ανυφαντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη 
 • Σέγκος Ιωάννης του Δημητρίου 
 • Φαζάκης Νικόλαος του Δημητρίου 
 • Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου 
 • Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
 • Ρουσάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου
 • Περβολαράκης Κωνσταντίνος του Αδάμ
 • Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 • Αναγνωστάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ