Δημοτικό Συμβούλιο


Μπάτσης Δημήτριος του Χρήστου
Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
Μπαγουράκης Γεώργιος του Δημητρίου
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Αναστασάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Μηλάκης Ιωάννης του Νικολάου
Φαζάκης Νικόλαος του Δημητρίου
Ανυφαντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
Ματθαιάκης Εμμανουήλ του Παύλου
Μαστοράκης Ιωάννης του Θωμά
Κατσαμποξάκης Σπυρίδων του Βλάση
Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Φραγκιαδάκης Βαρδής του Φανουρίου
Μουντράκης Ευθύμιος του Εμμανουήλ
Πλευράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Μακράκης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
Ρουσάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου
Τσαντηράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Πλευράκη Δέσποινα του Εμμανουήλ
Σμυρνάκης Νικόλαος του Γεωργίου
Διαμαντάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
Βογιατζάκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ
Βασιλείου Αντώνιος του Μιχαήλ
Ζερβάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ
Ζερβάκη Ευρυδίκη του Παναγιώτη
Παρθενιώτης Γεώργιος του Νικολάου