main img main img main img main img main img main img main img main img

h1

h2

h3

-
arrow up
 • (102)
 • (388)
 • (387)
 • (321)
 • (412)
 • «Η Γκουβερνιώτισσα» (408)
 • icon (406)
 • (417)
 • (395)
 • (385)
 • (402)
 • (390)
 • (399)
 • (182)
 • (397)
 • (404)
 • (396)
 • (183)
 • (386)
 • (392)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  καλεί μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους δωρεάν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2013-2014, να υποβάλλουν αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. Η αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα αποσταλεί από τις 25.07- 01.08.2013 (καταληκτική ημερομηνία είναι 02.08.2013 να παραληφθεί στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα) στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας. Οι μητέρες/πατέρες μπορούν να προμηθεύονται αίτηση και να λαμβάνουν πληροφορίες για τη συμπλήρωσή της και την αποστολή της από τις 25/07/2013, ημέρα Πέμπτη, από τους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ & Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ :

ΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΧΟΥ

21429

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ

21434

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

21438

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ

21444

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

29672

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Την αίτηση συμπληρώνει και υπογράφει η ενδιαφερόμενη μητέρα ή ο πατέρας που έχει νόμιμα την επιμέλεια του παιδιού. Κάθε μητέρα/πατέρας υποβάλει μόνο μία αίτηση άσχετα με τον αριθμό των τέκνων (2 τέκνα-1 μόνο αίτηση με δύο παραρτήματα). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μία φορά για κάθε φάκελο άσχετα με τον αριθμό των παιδιών. Η μητέρα/ο πατέρας μπορεί να επιλέξει έως 4 Παιδικούς Σταθμούς.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ :

 

24.07.2013

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.eetaa.gr

25.07.2013 – 01.08.2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΕΤΑΑ

20.08.2013

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ

21.08.2013 – 23.08.2013

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! :  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦAΚΕΛΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ 01.08.2013. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ :

 

              ΠΡΟΣ

Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.

ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77

10436 ΑΘΗΝΑ

 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ)

 

 

ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

 

-      ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-      ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ  ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙAΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

-      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ)

-      ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012 (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2011)

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Α. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ :

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (με ημερομηνία μεταγενέστερη από τις 20.06.2013)
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΕΡΓΟΣΗΜΟ

 Β.  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ :

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΥΜΑΤΟΣ

Γ. ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ :

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ Ο.Γ.Α. (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ) Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α. ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Δ. ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ :

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Θ.Ε. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Ε.Ε. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ε. ΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ :

 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ , ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 19.06.2013
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ( ΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑμεΑ Ή ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ Ή ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

* ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 35% ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Ή ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

* ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! : ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ Ή ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

 

**** ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ : 2897022840 (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ : 8.00 – 3.30 & ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 & 28.07 .2013 : 10.00 – 12.00), κα Αργυράκη Μ.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου