Οικολογία και Οικονομία

«Οικολογία» και «Οικονομία» έχουν το ίδιο πρώτο συνθετικό, τον οίκο μας. Όμοια ισχυρή σχέση έχουν στη φύση, ανέφερε ο Βιολόγος Ερευνητής κ. Πέτρος Λυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου, στην παρουσίασή του, χθες Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, με τίτλο «Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή». Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» της Α΄ Λυκείου του Ενιαίου Λυκείου Γουβών.

 

Η Φύση επιλέγει πάντα τον οικονομικότερο δρόμο για τις λειτουργίες της. Η Φύση δεν εκδικείται τον άνθρωπο, για τις ενέργειές του, αλλά εκδίδει λογαριασμό για τις δράσεις του και ζητά επιτακτικά τα τελευταία χρόνια την εξόφλησή του.  

 

Ο Άνθρωπος δρα με κριτήριο την εξοικονόμηση  των φυσικών πόρων;

Σ’ αυτό το τομέα, τα παιδιά της Α΄ Λυκείου ως «Ενεργειακοί Επιθεωρητές junior…» ελέγχουν την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του σχολείου τους, του Δημαρχείου Γουβών και του κτιρίου της βιβλιοθήκης και αναζητούν μεθόδους μείωσής της.

 

Και επειδή η οικολογία και η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, τα παιδιά παίρνουν συνέντευξη από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαστοράκη Ιωάννη για την δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Χερσονήσου, και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος προκειμένου να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμά του.

 

 

Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαστοράκη Ιωάννη.

 

Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαστοράκη Ιωάννη.

 

Παρουσίαση του Βιολόγου Ερευνητή κ. Λυμπεράκη Πέτρου.

 

Παρουσίαση του Βιολόγου Ερευνητή κ. Λυμπεράκη Πέτρου.

 

«Ενεργειακοί Επιθεωρητές Junior» με τους υπεύθυνους καθηγητές κ. Πυνηρτζή Γεώργιο, Θειακάκη Μαρία και τον κ. Λυμπεράκη

 

«Ενεργειακοί Επιθεωρητές Junior»

με τους υπεύθυνους καθηγητές κ. Πυνηρτζή Γεώργιο,

Θειακάκη Μαρία και τον κ. Λυμπεράκη