Σχέδιο Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας

Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί ένα δυναμικό και εξωστρεφή οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και σε επίπεδο Κρήτης, το σημαντικότερο και το πλέον γνωστό τουριστικό θέρετρο.

Η δημοτική Αρχή έχει ως πολιτική και επιδίωξή της τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και προς την κατεύθυνση αυτή, εργάζεται. Έχει εκπονήσει ήδη πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΒΙώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΒΙ.Τ.Α) και στόχος μας είναι, με τη συμμετοχή και εμπλοκή των τοπικών φορέων, να το υλοποιήσουμε και να καταστήσουμε την πόλη μας ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και διαφοροποιημένο τουριστικό προορισμό.

Σήμερα, έχουμε ανάγκη ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο με στόχο, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να μελετηθούν και να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες του φαινομένου στο δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές, την υγεία και σε άλλους τομείς, ώστε να σχεδιασθεί συγκεκριμένη πολιτική προσαρμογής, ανά τομέα.

Ο Δήμος μας, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, από το 2011, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχει στο »Σύμφωνο των Δημάρχων».

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι η κυριότερη Ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές. Οι τελευταίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές τους.

Με το παρόν Σχέδιο Δράσης Αειφόρου (Βιώσιμης) Ενέργειας, δεσμευόμαστε να επιτύχουμε και να υπερβούμε, το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%, έως το 2020.

Αναλαμβάνουμε τη δράση να δώσουμε το καλό παράδειγμα, επειδή αποτελούμε το επίπεδο διοίκησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες.

Η υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων», η εκπόνηση και υλοποίηση του ΣΔΑΕ συνιστά για μας, μία πρόκληση. Συνειδητοποιούμε τις απαιτήσεις και τη δυσκολία του εγχειρήματος, αλλά αποτελεί βασική πολιτική επιλογή μας, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στη δύσκολη αυτή προσπάθεια έχουμε άξιους συμπαραστάτες, τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου, τους Εθελοντές Επιστήμονες του τόπου μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά και ξεχωριστά, από το βήμα αυτό, για τη μοναδική και ουσιαστική συνεισφορά  τους.

Βασικός μας στόχος είναι, μετά την έγκριση του ΣΔΑΕ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του με την ενεργοποίηση και εμπλοκή των Τοπικών Φορέων, ώστε να πετύχουμε τις δράσεις που θέτει, για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ιούνιος 2012.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης