Σχέδιο Δράσεων Βιώσιμης Ενέργειας

Ο Δήμος Χερσονήσου, ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας, υλοποιώντας τη δέσμευση του για βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης, υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων στο ενεργειακό ζήτημα και ανάληψη δράσεων στην προστασία του περιβάλλοντος, προσχώρησε στο δίκτυο πόλεων του «Συμφώνου των Δημάρχων»,  την 18η Απριλίου 2011.              (www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=2704). Μέσα σε ένα χρόνο, από την ημερομηνία προσχώρησης, υποβάλλει σχέδιο δράσεων βιώσιμης ενέργειας, εστιασμένο στις απαιτήσεις και ανάγκες της περιοχής του, η οποία ας σημειωθεί, ότι λόγω της εντατικής χρονικά και τοπικά, τουριστικής δραστηριότητας, δέχεται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.