Ελλιμενισμός στο Λιμένα Χερσονήσου

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» καθώς και της υπ’αρ. 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β’ 2032) ΚΥΑ «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων», παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ελλιμενισμό των σκαφών τους  (πλην των επαγγελματικών αλιευτικών)  στο λιμάνι Χερσονήσου , για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης  προσκομίζοντας και τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου.  Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση για το  ποσό των τελών ελλιμενισμού και τις λοιπές χρεώσεις ή   άλλα ειδικά τέλη,  στο  τηλ. : 2897029202, γνωστοποιώντας  το είδος του σκάφους (ιδιωτικό αναψυχής, επαγγελματικό τουριστικό/ημερόπλοιο, παραδοσιακό ) και το συνολικό του μήκος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για ελλιμενισμό των σκαφών που ανήκουν στην κατηγορία   των επαγγελματικών  αλιευτικών, θα απευθύνονται στην οικεία λιμενική αρχή , Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου.