ΑΙΤΑΝΙΑ

 ΚΩΣΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΣ

Ο κύριος Κωνσταντίνος Ξυδιανάκης γεννήθηκε στα Αϊτάνια το 1937 και κατοικεί εκεί μέχρι και σήμερα.
Με υποδέχθηκε στο καφενείο που διατηρεί η οικογένειά του, στο κέντρο του χωριού.
Συζητήσαμε για πολλή ώρα. Στην ηχογράφηση μας περιγράφει εικόνες και μας δίνει πληροφορίες για τα παιδικά του χρόνια, τα παιχνίδια, τη ζωή στα Αϊτάνια, τις διατροφικές συνήθειες, για τις μνήμες της Κατοχής, για το καφενείο, την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τον Καρτερό ποταμό και τον ρόλο του για τους ανθρώπους των Αϊτανιών κλπ.

Ο κύριος Κώστας άνοιξε το καφενείο το 1960. Παλιότερα το κτήριο του καφενείου χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη με κρασιά. Είχε τρία μεγάλα βαρέλια, των οποίων η χωριτικότητα μετριόταν με σταμνιά πχ βαρέλι 200 σταμνιών. Από εκεί περνούσαν οι στρατολάτες, δηλαδή οι έμποροι με τα μουλάρια, προμηθεύονταν κρασί και το πουλούσαν σε μακρινά μέρη.

Ηχητικό - Συνέντευξη