ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

 

 

Το έργο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» στοχεύει στην μελέτη και υλοποίηση πιλοτικών / επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια έξι (6) Δήμων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Κύπρου. Παράλληλα το ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ υποστηρίζει τον διακρατικό διάλογο και την συνεργασία αρμόδιων φορέων και αρχών Ελλάδας – Κύπρου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια με τρόπο που αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου στο μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα του διασυνοριακού τόξου των δύο χωρών !

 

Ο ιστιότοπος του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ είναι http://www.e-synergein.eu/

 

Συνημμένα θα βρείτε έγγραφα που αφορούν το πρόγραμμα.