main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

 

 

Το έργο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» στοχεύει στην μελέτη και υλοποίηση πιλοτικών / επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια έξι (6) Δήμων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Κύπρου. Παράλληλα το ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ υποστηρίζει τον διακρατικό διάλογο και την συνεργασία αρμόδιων φορέων και αρχών Ελλάδας – Κύπρου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια με τρόπο που αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου στο μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα του διασυνοριακού τόξου των δύο χωρών !

 

Ο ιστιότοπος του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ είναι http://www.e-synergein.eu/

 

Συνημμένα θα βρείτε έγγραφα που αφορούν το πρόγραμμα.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου