main img main img main img main img main img main img main img main img

Όραμα

 

Ο Δήμος Χερσονήσου «υποδέχεται» τη Βιώσιμη Κινητικότητα συγκροτώντας ένα πλαίσιο για ισότιμες, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις!

Με στόχο:

  1. ελκυστικό και φιλικό προς το περιβάλλον με προτεραιότητα στο περπάτημα, στο ποδήλατο, στη δημόσια συγκοινωνία καθώς και στους καινοτόμους τρόπους μετακίνησης,
  2. τον περιορισμό της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, υιοθετώντας μία συνδυασμένη στρατηγική πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού,
  3. τη βελτίωση της δημόσιας υγείας των κατοίκων μέσα από τη μείωση της ρύπανσης και την προώθηση της ενεργούς μετακίνησης (περπάτημα και ποδήλατο),
  4. την αναδιαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος της περιοχής, προκειμένου να καταστεί φιλόξενο και προσβάσιμο για όλους και όλες,
  5. την ανάδειξη των ιδιαίτερων πόλων ανάπτυξης, την επέκταση της τουριστικής περιόδο μέσα από την ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την αξιοποίηση εργαλείων βιώσιμης κινητικότητας (ευέλικτες και οικονομικές λύσεις) για να εξυπηρετήσει την εποχιακή ζήτηση για μετακινήσεις,
  6. την ενεργή και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του,
  7. την αξιοποίηση της τεχνολογίας, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη ενός έξυπνου και κυρίως λειτουργικού συστήματος μετακινήσεων
  8. τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος εμπορευματικών μετακινήσεων με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική αποδοτικότητα.

copyright © Δήμος Χερσονήσου