Χάρτα του Δήμου Χερσονήσου για τον Εθελοντισμό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Η ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Ανάμεσα στις πολιτικές του Δήμου Χερσονήσου, με αναφορά στην κοινωνία, διακρίνεται η πολιτική για τον Εθελοντισμό όπως εκφράζεται και τεκμηριώνεται μέσα από τη «Χάρτα του Δήμου Χερσονήσου για τον Εθελοντισμό» που πρόσφατα αναδείχθηκε ως Εφαρμόσιμη Καλή Πρακτική Δήμων, σε πανελλήνιο επίπεδο, στα πλαίσια της διαδικασίας «ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ» που έχει θεσπίσει η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» – με πρωτοβουλία του Γ. Γραμματέα Δήμου Αμαρουσίου Dr. Μιχάλη Χρηστάκη.

 

Σκοπός της εν λόγω πανελλήνιας διαδικασίας είναι να αναδεικνύονται, σε συνεχή βάση, οι Καλές Πρακτικές των Δήμων που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν και να εφαρμοστούν από άλλους Δήμους της χώρας προς όφελος των πολιτών. Μέσα από τη διαδικασία ενθαρρύνεται, σημαντικά, η συλλογικότητα και η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση πολλών ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος καθώς επίσης η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

 

Η Χάρτα του Δήμου Χερσονήσου για τον εθελοντισμό αποτελεί, στην ουσία, τον Πρακτικό Οδηγό για όσους με κάθε τρόπο ενδιαφέρονται να συνδεθούν με τη λειτουργία του οργανισμού και της «κοινότητας» του Δήμου Χερσονήσου, συνδέοντας την ατομική ευθύνη και την προσωπική συνεισφορά με την συλλογικότητα και την τοπική ανάπτυξη. Παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση τόσο προς τους ενδιαφερόμενους εθελοντές, όσο και προς τους Οργανισμούς του Δήμου Χερσονήσου, ενώ επιδιώκεται να αποτελέσει μια καλή πρακτική για την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα του Εθελοντισμού.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χάρτα του Δήμου Χερσονήσου προβλέπει μεταξύ άλλων: α) τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, β) την κατάρτιση του Μητρώου Εθελοντών στο οποίο ήδη συμμετέχουν αρκετοί, κυρίως νέοι, εθελοντές που συμβάλλουν στην υλοποίηση τοπικών σχεδίων όπως είναι το «Σύμφωνο των Δημάρχων», κοινωνικές υπηρεσίες κ.λ.π., τη φιλοξενία ομάδων εθελοντών κ.α.

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου είπε:

«αποτελεί πεποίθηση μας ότι ο Εθελοντισμός, συμβάλλει ώστε να αντιμετωπίσει η τοπική κοινότητα τις προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη πραγματικότητα στο διεθνές περιβάλλον και παρέχει σημαντικά οφέλη σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι δια μέσω του Εθελοντισμού, καλλιεργείται,  ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό επίπεδο μια γόνιμη σχέση ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, εμπειριών  που συμβάλλει στην καταπολέμηση αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων με αποτέλεσμα τη δημιουργική συνύπαρξη και την από κοινού συμμετοχή στην ανάπτυξη.

Καλούμε τους ενεργούς πολίτες να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους δίνονται, στα πλαίσια εφαρμογής της Χάρτας του Δήμου Χερσονήσου για τον Εθελοντισμό και να συμπράξουν μαζί μας για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου και της κοινωνίας μας».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου: www.hersonisos .gr

καθώς και στο τηλ: : 2813404614 (Ελένη Μαραγκάκη, Ιωάννης Κομονταχάκης).