Ελληνικό Αιολικό Πάρκο των Θεών

 

Αφού δε μπορούμε να κατευθύνουμε τον άνεμο ας ρυθμίσουμε τα πανιά…

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας  με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ο Γιώργος Χατζάκης, μελετητής του ανεμόμυλου, του αιολικού πάρκου των Θεών, στο Οροπέδιο Λασηθίου, εξηγεί στα παιδιά της Α΄ Λυκείου του Ενιαίου Λυκείου Γουβών, μια παραδοσιακή τεχνική αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας.

 

 

Τα παιδιά γνωρίζουν, πως οι άνθρωποι του Οροπεδίου αξιοποιούν τις δυνάμεις της φύσης, για την άλεση των σιτηρών (αλευρόμυλοι) και για την άντληση αρδευτικού νερού για τις καλλιέργειες του οροπεδίου.

 Ο ξύλινος ανεμόμυλος (πρώτη μορφή) και η εξέλιξή του, σιδερένια μορφή, κατασκευές του Γ. Χατζάκη, παρουσιάζονται στα παιδιά και εξηγείται ο μηχανισμός λειτουργίας τους. Μέσω skype επικοινωνούν με το Λύκειο Ακρόπολης της Κύπρου, (Υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Βάσω Παπασωζομένου – Ζαχαρία Βιολόγος) για να ανταλλάξουν εμπειρίες από περιβαλλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Την δεκαετία του 1940 στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης, αναπτύχθηκε, το πρώτο, και μεγαλύτερο στο καιρό του αιολικό πάρκο του κόσμου με 10.000 και πλέον ανεμαντλίες.