main img main img main img main img main img main img main img main img

Βιβλιοθήκη

 

Δημοσιεύσεις

Δείτε τις τελευταίες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στο χώρο του Wireless Broadband ανά θεματική ενότητα.

 

Broadband (8)
Wireless Networks (7)
Wireless Technologies (7)
Wireless Metrics (7)
Management of Spectrum (2)
Municipal Wireless (7)

 

Debates

Σην ενότητα των Debates παρουσιάζονται θέματα που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης (ανάμεσα σε επιστήμονες, policy-makers και στελέχη επιχειρήσεων) - και πολλές φορές αντιπαράθεσης - μαζί φυσικά με τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς.

 

Broadband Municipal Networks (2)
Unlicenced Spectrum (2)

copyright © Δήμος Χερσονήσου