ΕΝΩΣΗ "ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

 

α) Γιατί αυτή η Πρωτοβουλία;

 

Η πρωτοβουλία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης για τη δημιουργία της Ένωσης "Τα πιο όμορφα Χωριά της Κρήτης", εντάσσεται αφ’ ενός μεν στην αυτονόητη υποχρέωσή τους να αναζητούν διαρκώς απαντήσεις στις προκλήσεις που δημιουργούνται, αφ’ εταίρου δε να δημιουργούν προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης διασφάλισης των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών με πρωταγωνιστικό ρόλο για τις ίδιες.

Εκτός όμως από τη διάσταση της τοπικής αναπτυξιακής πρότασης, αντιπροσωπεύει επίσης ένα όραμα κι ένα μοντέλο ανάπτυξης για την υλοποίηση του, μοντέλο που βασίζεται σ’ ένα νέου τύπου σχεδιασμό, συμπεριφοράς κι επιχειρηματικότητας.

 

β) Ένας Στρατηγικός Σχεδιασμός

 

Αποτελεί παράλληλα μια πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού στα πλαίσια του οποίου συνδιάζονται, η ενδυνάμωση – ενίσχυση της ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών, η ουσιαστική συμμετοχή τους σε μια ανάπτυξη που τους αφορά, η αρμονική και ισόρροπη σχέση / σύνδεση πολιτισμού / φύσης / τουρισμού.

Ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ταυτότητάς τους αφού οι οικισμοί που συμμετέχουν δεσμεύονται προς μια διαδρομή διαρκούς διάσωσης και βελτίωσης τόσο του ιστορικού / αρχιτεκτονικού / πολεοδομικού τμήματός τους και των συνθηκών διαβίωσης όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών κατ’ αρχή προς τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας έτσι την αξία του πολιτισμού της καθημερινής ζωής.

Σαφώς και σε συνδυασμό με τον επείγοντα πλέον χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το ζήτημα της διάσωσης των οικισμών (με αξιόλογο πολιτιστικό απόθεμα) και η αναγκαιότητα κατανόησης κι ενίσχυσης της ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών της ενδοχώρας, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να απαντήσει στον κατ’ εξοχήν θεωρητικό μέχρι σήμερα σχετικό προβληματισμό σαν πρόταση άμεσης εφαρμογής και υλοποίησης.

Η προαναφερόμενη πρόταση των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης βρίσκεται κατ’ επέκταση στην "καρδιά" του σύγχρονου προβληματισμού για τον πολιτισμό και τον ρόλο του στην τοπική ανάπτυξη, την με σεβασμό και προστασία αξιοποίησή του, την σύνδεσή του με τον Τουρισμό και τη φύση, με ποιότητα και ταυτότητα.

 

γ) Είναι μια καινοτομική πρόταση

   

Η πρωτοβουλία "Τα πιο όμορφα Χωριά της Κρήτης" είναι μια καινοτομική πρόταση τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και μια ευκαιρία για τους μικρούς οικισμούς που με συγκροτημένη και οργανωμένη μορφή, αναδεικνύουν, διασώζουν και αξιοποιούν  την πολιτιστική και φυσική τους κληρονομιά.

 

 

 

 

Αναλυτικότερα:

 

Σε μια εποχή κατά την οποία η Χώρα μας μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε χώρα παροχής υπηρεσιών (και ο τουρισμός ο κατ’ εξοχήν εκφραστής αυτής της νέας πραγματικότητας) αυτό που οφείλουμε σαν εκπρόσωποι των Τοπικών μας Κοινωνιών είναι η ανάδειξη των νέων ευκαιριών αλλά και των νέων κινδύνων ώστε να οργανωθεί τόσο η αξιοποίησή τους όσο και η αντιμετώπισή τους.

"Ποιότητα" είναι η λέξη κλειδί για τη διασφάλιση οραμάτων, σχεδιασμών και προοπτικών κάθε Τοπικής Κοινωνίας.

Ποιότητα πολιτιστικής κληρονομιάς, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ποιότητα συμπεριφοράς και σχέσεων. "Βήματα" που ακολουθώντας τα μας οδηγούν στην "άγνωστη" και "κρυμμένη" Κρητική ενδοχώρα. Στους μικρούς οικισμούς της.

Σ’ αυτούς τους οικισμούς οδηγεί και η πρωτοβουλία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης για τη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση μνημών και μνημείων. Σε ΄΄οικισμούς με χαρακτήρα΄΄ που μέσα από την ανακάλυψή τους και τον εμπλουτισμό τους με ζωντανά στοιχεία νεωτερικότητας να είναι σε θέση να προτείνουν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, τρόπου διαβίωσης και αναψυχής.

 

Ποιότητα είναι το απαραίτητο στοιχείο προκειμένου ένας οικισμός να είναι σε θέση να ενταχθεί και να παραμείνει στην «Ένωση». Ποιότητα πολεοδομικού – αρχιτεκτονικού ιστού, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ποιότητα παραδοσιακών αξιών και δραστηριοτήτων.

 

Η εθελούσια συμμετοχή των Δήμων, η αποδοχή κριτηρίων αξιολόγησης κι ένταξης των οικισμών, η παρακολούθηση εφαρμογής των υποχρεώσεων αλλά και η απένταξη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, διασφαλίζουν ότι η πρωτοβουλία για την διάσωση κι αξιοποίηση των οικισμών σηματοδοτεί μια νέα οπτική για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τη σύνδεσή τους με την ποιοτική τουριστική προσφορά.

 

Σε μια στιγμή έντονης αναζήτησης απαντήσεων στα αδιέξοδα του σημερινού τουριστικού μοντέλου της Κρήτης, την σταδιακή απώλεια του Κρητικού τοπίου (φυσικού και δομημένου) καθώς και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας των Κρητικών (ταυτότητα κλπ.) η Ένωση "Τα πιο όμορφα Χωριά της Κρήτης " έρχεται να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα προτάσεων και πολιτικών που μπορούν να αναχαιτίσουν και να αποτρέψουν τη συνέχιση μιας αδιέξοδης (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά) πορείας όχι μόνο μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά κυρίως μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων.

 

Οι στόχοι της «Ένωσης» θα πρέπει να γίνουν στόχοι όλων των Κρητικών αφού όλους αφορά η υλοποίηση  των στόχων αυτών.