Χαιρετισμός Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στην εκδήλωση του Δήμου Χερσονήσου «Αλκοόλ και βία στους νεαρούς τουρίστες στα Μάλια:Τι κάνουμε;»

Έχουμε την τιμή και τη χαρά, Ομιλήτρια να είναι η κα Άννα Κοκκέβη, Ψυχολόγος

Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Ιατρικό Τμήμα

του Πανεπιστημίου Αθηνών

και Υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Μελέτης TRAVELS στην Ελλάδα

την ευχαριστούμε για την παρουσία της και την συμβολή της στην εν λόγω ευρωπαϊκή μελέτη και ιδιαίτερα για τον δήμο μας

Σήμερα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στα Μάλια Ηρακλείου το καλοκαίρι του 2009 από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μελέτης TRAVELS: «Τουρισμός, Διασκέδαση και Βία».

Μετά την παρουσίαση των δεδομένων θα ακολουθήσει συζήτηση,  θα διατυπωθούν απόψεις και θα διαμορφωθούν χρήσιμες προτάσεις για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου δράσης για παρεμβάσεις πρόληψης κυρίως. 

 

Όσον αφορά το Δήμο Χερσονήσου και ιδιαίτερα την παραλιακή του ζώνη κατά την τουριστική θερινή περίοδο, μας ενδιαφέρει η νυχτερινή διασκέδαση να διασφαλίζει την προσφορά ασφαλών και ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών και η πρόληψη ή/και μείωση των επιβλαβών συνεπειών για τους τουρίστες που συμμετέχουν στην τοπική νυχτερινή ζωή.

Ο δήμος μας έχει ήδη συγκροτήσει το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας. Μέσα από τη λειτουργία του θα δοθεί η δυνατότητα καταγραφής και μελέτης της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του δήμου με συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα για ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας και ιδιαίτερα εκείνης που συνδέεται με τις σοβαρές επιπτώσεις της κατάχρησης του αλκοόλ στους νέους.

Επιπλέον, μέσα από τις Σχολές Γονέων -που λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια- οι γονείς έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ζητήματα και συμπεριφορές των παιδιών τους που τους ενδιαφέρουν, να θέσουν τα ερωτήματά τους και να ευαισθητοποιηθούν σε αποτελεσματική επικοινωνία και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους.

Εκτός των άλλων, έχουμε εφαρμόσει κατά καιρούς προγράμματα προαγωγής υγείας στα σχολεία μας σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και προγράμματα παρέμβασης σε γονείς και νέους σε συνεργασία με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου και το ΚΕΘΕΑ.

Πρόσφατα έχουμε ενταχθεί στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας», μέσω του οποίου θα συστήσουμε συντονιστική επιτροπή για το  σχεδιασμό και ανάληψη δράσης παρέμβασης σε διάφορα επίπεδα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου μας.

Τέλος, η ένταξη του δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων θα παίξουν καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ενεργούς εμπλοκής της νεολαίας της περιοχής μας.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν εγκαίρως παρεμβάσεις πρόληψης με στόχο την τοπική νεολαία, ώστε να ‘προστατευθεί’ -κατά μία έννοια- από την επιρροή των αρνητικών μοντέλων που τους προσφέρουν οι ξένοι τουρίστες.

Επίσης, προωθούμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες είναι εξίσου συμφέρουσες για την οικονομία. Οι παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην προσέλκυση τουριστών και τα επόμενα χρόνια και όχι στο να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος σε μία μόνο τουριστική περίοδο.

 

Tα δεδομένα που ως σήμερα έχουμε, μας κάνουν σαφές ότι είναι ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ο μαζικός νεανικός τουρισμός. Ως εκ τούτου, οι ίδιοι οι νεαροί επισκέπτες πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους και να συμπεριφέρονται όπως θα έκαναν στις χώρες τους, αλλά και οι τοπικοί και διεθνείς παράγοντες οφείλουν να προάγουν αυτή την αλλαγή.

Οπωσδήποτε λοιπόν, εμείς ως τοπική αρχή διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην προώθηση αυτών των αλλαγών. Μπορούμε δε να ενεργήσουμε ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα των εμπλεκομένων παραγόντων.

Η τοπική βιομηχανία νυχτερινής διασκέδασης, τα ξενοδοχεία και τα ταξιδιωτικά γραφεία μπορεί να έχουν τη βούληση να προάγουν μεμονωμένες δράσεις, οι οποίες όμως, θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο εάν δεν ενταχθούν σε μια ευρύτερη στρατηγική με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Μόνο η ενεργή συνεργασία αυτών των ομάδων και η υλοποίηση τεκμηριωμένα αποτελεσματικών προγραμμάτων θα εξασφαλίσουν την επιτυχία.

 

Στον άμεσο σχεδιασμό μας υπάγονται και τα ακόλουθα:

  • Θα προωθήσουμε τη θεσμοθέτηση και λειτουργία μιας τοπικής ομάδας εργασίας, ώστε να ενθαρρύνονται οι κοινές δράσεις πρόληψης και η ανάθεση αρμοδιοτήτων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (βιομηχανία νυχτερινής διασκέδασης, προξενικές αρχές, δημοτική αρχή, Υπουργείο Υγείας και Δημόσιας Τάξης, τοπικό συμβούλιο νέων, τοπικά συμβούλια, άλλες ομάδες ενεργών πολιτών που εμπλέκονται άμεσα) πρέπει να συμμετέχουν για να εκθέτουν τις απόψεις τους, να περιγράφουν τα προβλήματα και να προτείνουν πιθανές λύσεις.

 

  • Θα επιβραβευθούν εμπράκτως οι παράγοντες, ιδίως της τουριστικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας της νυχτερινής διασκέδασης, που καταβάλλουν προσπάθειες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά τη νυχτερινή διασκέδαση, ώστε να αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους για την εναρμόνιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των νεαρών τουριστών.