Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Κοινοποίηση Προγράμματος Κατάρτισης προς υλοποίηση

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ θα διενεργήσει το παρακάτω πρόγραμμα με θέμα:

 

«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο ΚΕΚ «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» στη δ/νση Σόλωνος 23 (τηλ. επικοινωνίας 2810 313773) καθημερινά από τις 9:00-14:00.  

 

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:  

   α) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

   β) φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

   γ) πρόσφατη φωτογραφία

   δ) φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και

   ε) παραπεμπτικό από ΟΑΕΔ ότι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 13/09/2011 και λήγει στις 30/09/2011.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο κείμενο: